Tłumaczenia pisemne i ustne

Головна » Tłumaczenia pisemne i ustne

Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych.

 1. Tłumaczenie pisemne na język ukraiński/z języka ukraińskiego:
 • tłumaczenie zwykłe;
 • tłumaczenie poświadczone (tzw. tłumaczenie przysięgłe) w szczególności:
 • dokumentów tożsamości (paszporty, dowody osobiste, karty pobytu);
 • dokumentów USC (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o rozwodzie);
 • dyplomów i świadectw potwierdzające wykształcenie (dyplomy, świadectwa szkolne).
 • tłumaczenie zaświadczeń lekarskich;
 • tłumaczenie prawne i prawnicze;
 • tłumaczenie techniczne;
 • tłumaczenie finansowe;
 • tłumaczenie stron internetowych;
 • tłumaczenie list dialogowych (napisów).
 1. Tłumaczenie konsekutywne/symultaniczne na język ukraiński/z języka ukraińskiego:
 • tłumaczenie ustne podczas spotkań biznesowych, negocjacji handlowych oraz szkoleń prowadzonych przez zagranicznych ekspertów;
 • tłumaczenia towarzyszące: wykorzystywane podczas wizyt gości zagranicznych, delegacji;
 • tłumaczenie podczas prezentacji, targów;
 • tłumaczenie podczas konferencji, seminariów;
 • tłumaczenie podczas szkoleń w celu uzyskania uprawnień do obsługi wózka widłowego, suwnicy, itp;
 • tłumaczenie podczas procesów sądowych, przesłuchań itp.

Aby zamówić usługę tłumaczenia ustnego, niezbędnym jest podanie pełnej informacji o wydarzeniu, mianowicie:

 • czas i miejsce tłumaczenia;
 • temat wydarzenia;
 • dostępność materiałów pomocniczych.
 1. Redagowanie i korekta gotowych tłumaczeń:
 • weryfikacja merytoryczna, czyli sprawdzenie tłumaczenia z oryginałem pod kątem kompletności i wierności, poprawności użytej terminologii, nazw własnych i danych liczbowych oraz określenia, czy tłumacz dobrze i w pełni oddał sens tekstu źródłowego;
 • weryfikacja językowa i stylistyczna, czyli sprawdzenie pisowni, poprawności gramatycznej i stylistycznej tłumaczenia;
 • sprawdzenie tekstu pod kątem zbędnych znaków, spacji.

Tłumaczenia poświadczone – są to tłumaczenia dokumentów prawnie wiążących, przykładowo: akty notarialne, wyroki sądowe, pełnomocnictwa, dokumenty identyfikacyjne, pisma urzędowe, umowy i inne. Tłumaczeń tego typu dokonuje wyłącznie tłumacz przysięgły wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości – czyli osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i właściwe uprawnienia.

Poświadczam tłumaczenie także za pomocą podpisu elektronicznego zgodnie z art. 18 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Mój numer na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości TP/95/20