Publikacje

Головна » Publikacje

Przedstawiam Państwu wydanie dwujęzyczne (polsko-ukraińskie) Kodeksu pracy, Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Kodeks pracy jest podstawowym aktem prawnym regulującym jedną z najważniejszych sfer życia społecznego, jaką jest sfera pracy. Przetłumaczona wersja kodeksu będzie korzystna przede wszystkim dla ukraińskojęzycznych pracowników, którzy podejmują pracę zarówno krótkoterminową, jak i długoterminową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Książka będzie pomocna dla prawników, naukowców, studentów, którzy zajmują się analizą polskiego i ukraińskiego prawa. Jest to wreszcie wydanie dla tłumaczy języka ukraińskiego, osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, studentów studiów językowych, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie przekładu prawnego, a także dla wszystkich, którzy interesują się polskim prawem pracy.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie Państwu służyć w realizacji celów. Ze swojej strony dołożyłam wszelkich starań aby tłumaczenie dokładnie oddawało treść oryginału i zarazem było zrozumiałe dla odbiorcy. W tekście tłumaczenia starałam się używać specjalistycznej terminologii prawnej, stosowanej w ukraińskich aktach prawnych dotyczących prawa pracy. Pojęcia oraz instytuty prawne nieznane prawu ukraińskiemu zostały wyjaśnione w formie uwag umieszczonych w przypisach dolnych.

Wydanie zawiera także polsko-ukraiński słownik przekładowy, który obejmuje około czterystu podstawowych terminów z zakresu prawa pracy.

Tłumaczenie uwzględnia stan prawny na październik 2020 roku.

W sprawie zakupu kodeksy proszę pisać na e-mail yuliavovchko@gmail.com tel.: +48 796 571 516. Cena: 140 PLN.

Z poważaniem Yuliia Vovchko

Kodeks pracy wydanie dwujęzyczne (polsko-ukraińskie)_fragment

Publikacje

Головна » Publikacje

Przedstawiam Państwu wydanie dwujęzyczne (polsko-ukraińskie) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest podstawowym aktem prawnym regulującym stosunki prawne w rodzinie oraz w zakresie opieki i kurateli. Przetłumaczona wersja kodeksu będzie korzystna przede wszystkim dla obywateli Ukrainy, np. przy zawieraniu małżeństw, w sprawach rozwodowych, w sprawach dot. dzieci oraz innych podobnych czynnościach dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Książka będzie pomocna dla prawników, naukowców, studentów, którzy zajmują się analizą polskiego i ukraińskiego prawa. Tłumaczenie stworzone także z myślą o tłumaczach języka ukraińskiego, osobach przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, studentach studiów językowych, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie przekładu prawnego, a także wszystkich, którzy interesują się polskim prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie służyć Państwu w realizacji celów. Ze swojej strony dołożyłam wszelkich starań aby tłumaczenie dokładnie oddawało treść oryginału i zarazem było zrozumiałe dla odbiorcy. W tekście tłumaczenia użyto specjalistycznej terminologii prawnej, stosowanej w ukraińskich aktach prawnych dotyczących prawa rodzinnego. Pojęcia oraz instytuty prawne nieznane prawu ukraińskiemu zostały wyjaśnione w formie uwag umieszczonych w przypisach dolnych.

Tłumaczenie uwzględnia stan prawny na 1 lutego 2021 roku.

Książkę można zakupić w księgarni C.H.Beck.

Cena katalogowa: 99 PLN.

Z poważaniem Yuliia Vovchko