Tłumaczenia poświadczone
z języka polskiego na ukraiński
i z ukraińskiego na polski

Kontakt

Serdecznie witam Państwa na mojej stronie internetowej!

Z przyjemnością przedstawiam ofertę świadczonych przeze mnie usług:

  • pisemne i ustne tłumaczenie na język ukraiński i z języka ukraińskiego (pary językowe PL-UA, UA-PL) (tłumaczenie zwykłe i poświadczone (tzw. tłumaczenie przysięgłe);
  • redagowanie i korekta gotowych tłumaczeń;
  • specjalistyczne tłumaczenia prawne i prawnicze;
  • kurs tłumaczeń prawniczych dla tłumaczy języka ukraińskiego;
  • kurs języka ukraińskiego jako obcego;
  • tłumaczenie audiowizualne (tłumaczenie i rozstawienie napisów);
  • transkrypcja nagrań w języku ukraińskim/polskim.

Szczegółowe informacje dotyczące usług i zasad ich świadczenia można znaleźć w zakładce Oferta.

Z poważaniem

mgr Yuliia Vovchko, tłumacz języka ukraińskiego